Kultúrny program detí MŠ Kátlovce, privítanie Mikuláša

Zaplnená sála kultúrneho domu v Kátlovciach najmä rodičmi s deťmi v nedeľu 10.12.2023 umocňovala rozprávková atmosféra zimného príbehu, ktorý si pripravili deti MŠ. V úvode sa všetkým prihovorila zástupkyňa ZŠ pre MŠ Bc. Andrea Rothová. Deti za réžie svojich učiteliek podali skvelý herecký výkon, za čo ich publikum  odmenilo potleskom. Po kultúrnom programe detí nasledoval vianočný bazár s nádhernými vianočnými ručnými prácami detí, ktorých predaj zabezpečovali rodičia z RZ pri MŠ Kátlovce. Potom rodičia s netrpezlivými deťmi privítali Mikuláša s anjelom a čertom na parkovisku pred obecným úradom, kde Mikulášovi recitovali modlitbičky a spievali pesničky. Mikuláš všetky deti odmenil sladkými balíčkami, ktoré zakúpila obec Kátlovce. Na záver Mikuláš spolu s deťmi rozsvietil vianočný stromček. „Nasucho“ neobišli ani dospelí, ktorým proti zime starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič s manželkou podávali teplý čaj a varené víno. Touto cestou obec ďakuje za spoluprácu a prípravu detí na toto podujatie MŠ Kátlovce, sv. Mikulášovi a rodičom detí.

Aktualizácia príspevku 14.01.2024 upravil Michal Čapkovič