Svätoštefanská omša a vianočné pásmo Seniorklubu Opoj

Na druhý sviatok vianočný, 26.decembra 2023, na sviatok sv. Štefana, našu farnosť navštívili koledníci zo Senior Klubu v Opoji. Chlapi a  ženy v trnavských krojoch sa zúčastnili na celej sv. omši, priniesli obetné dary a na konci sv. omše uviedli svoje vianočno – novoročné pásmo. A to s harmonikou a ozembuchom. Jedným z hlavných aktérov bol p. Alojz Matúš, bývalý opojský starosta a dnes predseda Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Opoji. Na sv. omši sa zúčastnil aj starosta našej obce, p. Mgr. Dalibor Minarovič s manželkou.