Mikuláš 2019

Napriek veľkej snahe detí a pedagogickému kolektívu MŠ, ktorí si tradične pripravili svoj program na privítanie Mikuláša, z dôvodu vysokej chorobnosti svoj program nemohli v nedeľu 8. decembra 2019 predviesť. S kultúrnym programom ich zastúpili herci ochotníckeho divadla Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou. Hravým spôsobom v úlohe snehuliakov zapojili do programu nielen prítomné deti a rodičov, ale i starostu obce, vdp. farára farnosti a riaditeľku ZŠ s MŠ. Snehuliacky program sa všetkým páčil, zaujal prítomných a navodil príjemnú zimno-vianočnú atmosféru. V úvode všetkých krátko privítal starosta obce Pavol Johanes. Na záver kultúrneho programu zavítal do kátlovského kultúrneho domu Mikuláš, ktorý všetky deti aj so sprievodom svojich pomocníkov – snehuliakov, odmenil sladkými balíčkami, ktoré zakúpila obec Kátlovce. Na záver Mikuláš s deťmi rozsvietil vianočný stromček na parkovisku pred obecným úradom. Dospelým proti zime podával starosta obce s manželkou teplý čaj a varené víno. Touto cestou obec ďakuje Ochotníckemu divadlu Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou a pani riaditeľke ZŠ s MŠ Kátlovce za spoluprácu. Ďakujeme aj všetkým zúčastneným rodičom s deťmi.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič