Ukončenie roka 2019

Obecné vyhodnotenie roka 2019 usporiadala obec Kátlovce v piatok 13. decembra 2019, kedy na pozvanie starostu obce sa spoločne stretli pracovníci obce, poslanci OZ, predsedovia dobrovoľných organizácií v obci, vedenie ZŠ s MŠ, PD Kátlovce, farnosť Kátlovce a ostatné zložky, ktoré v roku 2019 boli nápomocné obci. V úvode vyhodnotenia starosta obce informoval prítomných o všetkých uskutočnených akciách v obci v roku 2019. Za dobrú spoluprácu poďakoval najmä pracovníkom obecného úradu, poslancom OZ, vedeniu ZŠ s MŠ za dobrú výchovu a vzdelávanie detí, poľnohospodárskemu družstvu za pomoc pri uskladnení obecných strojov, farnosti a vyzdvihol výbornú spolupatričnosť dobrovoľných organizácií v obci, ktorá sa prejavila najmä počas spoločnej akcie Žijeme spolu. Za výbornú reprezentáciu obce poďakoval najmä TJ FC Kátlovce a MSS Kátlovani. Za nezištnú pomoc pri povodni v lete 2019 poďakoval členom DHZ Kátlovce. Za brigádnickú pomoc obci poďakoval MO JDS. Záverom tiež poďakoval všetkým občanom v obci, ktorí počas roka 2019 akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku a prispeli tak k zveľadeniu našej obce. Bodku za vyhodnotením roka dal spoločný prípitok a občerstvenie.

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič