Oslava 50-teho výročia kňazstva vdp. Bohumil Mikula

Dňa 11.júna 2023 si v našom Farskom kostole Svätého Ducha v Kátlovciach pripomenul 50.výročie kňazstva vdp. Mgr. Bohumil Mikula, výpomocný duchovný vo Farnosti sv. Štefana v Piešťanoch. A spolu s ním som sa poďakoval aj ja za svojich 35. rokov kňazstva. Nám – obom jubilantom, aj skrze inzerát v Katolíckych novinách, roč. 138, č. 24, s. 30, vyprosujete (p. Jozefína Kocianová a Daniela Strečanská ) ešte veľa Božích milostí a zdravia do ďalších rokov: Vďaka vám za to, milé farníčky a drahí farníci! Vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach

Aktualizácia príspevku 03.07.2023 upravil Michal Čapkovič