Procesia Božieho Tela

V priebehu 90. rokov sa obnovili  procesie Božieho tela po dedine. Procesie sa konali k štyrom oltárikom, ktoré pripravili rodiny: Kosmálová – pri kostole, Červeňanská – pred krížom vedľa Domu smútku, rodina Jančovičová pred domom č. 194 a Kostolanská pri soche sv. Floriána. Podobne to bolo aj v rokoch 1997 až 2000. Potom sa procesie konali smerom z kostola na Lipinu chodníkom pod školou – oltáriky pripravovali rodiny: Viliama Kociana, Milana Vagoviča, Štefana Sorentínyho a Slavomíra Polakoviča. Od 11.júna 2023 sa trasa skrátila: z kostola u Petra Jančoviča, chodníkom pod školou k hasičskej zbrojnici – dobrovoľní hasiči, u Jaroslava Zemku (Jozefíny Kocianovej) a u Slavomíra Polakoviča do kostola cez chodník na cintoríne. Ďakujem rodinám Milana Vagoviča a Štefana Sorentínyho za dlhoročnú prípravu oltárikov ako i za ochotu sa ich po toľkých rokoch veľkoryso zriecť: Pán Boh im za to zaplať! Ale je isté, že oltáriky mávali aj iní, o ktorých sa ešte vie alebo nevie?! Prosím, prihláste sa, aby sme to doplnili! vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach

Aktualizácia príspevku 03.07.2023 upravil Michal Čapkovič