Poďakovanie za dlhoročnú prácu

Starosta obce Pavol Johanes spolu s pracovníkmi obce aj touto cestou vyslovuje poďakovanie pracovníčke obecného úradu Jarmile Remenárovej, ktorá po tridsaťročnej aktívnej práci na Obecnom úrade v Kátlovciach ukončila pracovný pomer z dôvodu odchodu na dôchodok. Ďakujeme jej za vykonanú prácu v prospech obce Kátlovce a želáme jej do ďalších dní života najmä veľa zdravia a mnoho šťastných chvíľ v kruhu svojej rodiny. Na jej uvoľnený post bola prijatá nová pracovníčka – obyvateľka našej obce, Bc. Andrea Hlavatovičová.

Aktualizácia príspevku 01.08.2022 upravil Michal Čapkovič