Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 29.mája 2022 sa konalo Prvé sv. prijímanie dvadsiatich dvoch detí – predovšetkým z našej Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu v Kátlovciach, ale i zo Základnej školy v Jaslovských Bohuniciach a ostatných, ktorí si vybrali náš farský kostol, spoluúčasť na slávnosti mal náš Chrámový spevokol

Aktualizácia príspevku 01.08.2022 upravil Michal Čapkovič