Najvyššie zväzové vyznamenania pre našich hasičov

V dňoch 24.5. a  25.5.2022 prebiehalo v priestoroch DPO SR Bratislava odovzdávanie najvyšších zväzových vyznamenaní. Prvý deň si v týchto priestoroch spolu s ostatnými hasičmi zo Slovenska prevzal vyznamenanie „Rad Čestného hasičstva“ p. Peter Krchnár. Na druhý deň si najvyššie zväzové vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO SR“ prevzala p. Anna Lackovičová. Tieto vyznamenania si prevzali z rúk prezidenta DPO SR a hlavného inšpektora p. Pavla Ceľucha a generálneho inšpektora Zoltána Tanczosa. Ocenených starosta obce Pavol Johanes pozval na krátke posedenie na obecnom úrade, kde im zablahoželal k oceneniu. Ku gratulácii sa pridal aj tajomník UO DPO Trnava Ján Blažo a predseda Jozef Vadovič (na obrázkoch). Obidvom vyznamenaným srdečne blahoželáme.

Aktualizácia príspevku 01.08.2022 upravil Michal Čapkovič