Požehnanie kríža pri pomníku Paľa Ušáka Olivu

K Pomníku Pavla Ušáka Olivu sa z iniciatívy Mgr. Dalibora Minaroviča, starostu obce, postavil pred Veľkou nocou pracovný tím obecného úradu nový kríž za spoluúčasti Jozefa Kopeckého, Petra Kopeckého, Petra Lackoviča a Tibora Uváčka: Všetkým vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať! Vo štvrtok 18. apríla po sv. omši bol tento kríž požehnaný. Vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, kátlovský farár

Aktualizácia príspevku 22.05.2024 upravil Michal Čapkovič