Slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania v kátlovskom kostole