Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023

Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023 začali žiaci a pedagógovia Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce ďakovnou svätom omšou v kostole, ktorú celebroval vsdp. prof, dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach. Ukončenie roka pokračovalo na školskom dvore. Po štátnej hymne program ukončenia predstavila zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ, Mgr. Marta Lišková. Uplynulý školský rok podrobne zhodnotila riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Elena Kátlovská.  Potom odmenili úspešných žiakov v rôznych oblastiach (prospech, dochádzka, výsledky v rôznych olympiádach, či zber papiera). Prváci sa s deviatakmi rozlúčili básňou a vecnými darčekmi. V krátkosti sa žiakom prihovoril aj starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič. Ukončenia školského roku sa zúčastnila aj predsedníčka Rodičovského združenia pri ZŠ Kristína Obúlaná. Deviataci sa rozlúčili poďakovaním učiteľom. Záverečnú bodku za uplynulým školským rokom dalo rozdanie vysvedčení žiakom v jednotlivých triedach školy. Spracoval Michal Čapkovič Záblavský

Aktualizácia príspevku 02.07.2023 upravil Michal Čapkovič