Návšteva novokňaza Mgr. Bernarda Nováka

Našu farnosť navštívil v stredu 28.júna 2023 vdp. Mgr. Bernard Novák – novokňaz, rodák z Bieleho Kostola. Jeho babka z otcovej strany z Dobrej Vody pochádza z Kátloviec – Helena Nováková rod. Martinovičová s prímením Kurucích. Bola sestrou + Bohumíra Martinoviča. A jeho, novokňazov otec, Jozef Novák, má v Kátlovciach krstných rodičov: Máriu a Štefana Matuškovičových s prímením Sovéch. Pani Mária Matuškovičová je sesternicou novokňazovej babky Heleny Novákovej. Jeho rodinou sú preto aj Ing. Peter Martinovič a jeho sestra Marta Galgóciová – zo strany + Bohumíra Martinoviča – bratranec a sesternica novokňazovho otca Jozefa Nováka. Novokňaz Bernard má meno po prababke Bernardíne Martinovičovej rod. Kostolanskej z Kátloviec. A preto som pozval vdp. Bernarda Nováka, aby odslúžil sv. omšu, udelil svoje novokňazské požehnanie, ktorým sa zároveň poďakoval za pomoc a podporu – rodine i všetkým ostatným – nie len jemu ale aj všetkým kňazom a zasväteným v Cirkvi. Jeho prvým kaplánskym miestom bude Dunajská Streda, dovtedy bol diakonom v Šali a v Seredi. A preto som mu daroval Horalky zo Sedity Sereď pre svojich nových miništrantov, pallu na kalich s vyobrazením olivy, aby nezabudol na Olivove Kátlovce a obrázok Pražského Jezuliatka. Rodina Ing. Petra Martinoviča sa postarala o obetné dary ako i o pohostenie na fare. Vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach

Aktualizácia príspevku 03.07.2023 upravil Michal Čapkovič