Tvorivé dielne MO JDS v Kátlovciach

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Kátlovciach zorganizovala dňa 27. júna 2023 v sále kultúrneho domu voľné pokračovanie tvorivých dielní, tentoraz dielne boli zamerané na spracovanie levandule a tvorba dekorácii z nej. Ženy sa ihneď s chuťou a zápalom pustili do úpravy prinesenej levandule, z ktorej plietli krásne kytice a vence . Celá akcia sa niesla vo veselom a priateľskom duchu, všetci boli spokojní a celkovo splnila očakávania zúčastnených umelkýň. Na záver všetky diela zoskupili a spoločne sa pri nich odfotili. Poďakovanie patrí všetkým prítomným za účasť, pohodu a priateľskú atmosféru a tiež obecnému úradu, za poskytnutie sály kultúrneho domu. Určite to nebolo posledné stretnutie na tomto podujatí, pretože seniorky hodlajú v dielňach pokračovať ďalej.

Aktualizácia príspevku 28.06.2023 upravil Michal Čapkovič