Svätá omša pri soche Panny Márie za Blávkou

V predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie, v nedeľu 14. augusta 2022, sa konala svätá omša pri soche Panny Márie v časti obce za Blávkou. Sv. omšu celebroval kátlovský farár vdp. doc. Pavol Zemko. Počas sv. omše požehnal liečivé byliny a v homílii vyzval prítomných veriacich na zastavenie sa v tomto prázdninovom čase; na poďakovanie Bohu za všetko, čo stvoril a k ochote počúvať dobré rady. Po sv. omši bolo pre prítomných pripravené občerstvenie, ktoré zabezpečili: Ing. Jana Martinovičová, MBA, Jozefína Kocianová, Mária Vermanová, Mária Holická, starosta Pavol Johanes a podnikateľ Jozef Ferech. Za prípravu priestoru a ozvučenie poďakovanie patrí pracovníkom obce Kátlovce Petrovi Kopeckému a Michalovi Čapkovičovi.

Aktualizácia príspevku 16.08.2022 upravil Michal Čapkovič