Nové detské ihrisko v rybárskom areáli Močidlo

Obec Kátlovce podala dve žiadosti o poskytnutie účelovej dotácie z Trnavského samosprávneho kraja. Jedna sa týkala projektu Žijeme spolu, na ktorý TTSK poskytol dotáciu vo výške 1 550.- €. Z uvedenej dotácie a za spolufinancovania obce boli zakúpené dva stany o veľkosti 3 x 6 m, ozvučovací reproduktor a zakúpenie reklamných predmetov. Druhá žiadosť sa týkala projektu Kvalitne vybavené ihrisko – základ športových úspechov, na ktorý nám TTSK poskytol dotáciu taktiež vo výške 1 550.- €. Z týchto prostriedkov boli na multifunkčné ihrisko zakúpené ochranné siete, športové vybavenie a rôzne športové potreby  pre žiakov ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce a preliezka pre deti, ktorá bola 9. augusta 2022 umiestnená na vodnej nádrži Močidlo.

Aktualizácia príspevku 16.08.2022 upravil Michal Čapkovič