Sviatosť Birmovania vo farnosti Kátlovce

V nedeľu 26.júna 2022 prišiel vyslúžiť – našim päťdesiatimôsmym birmovancom z našej farnosti ako i z Dolného Dubového – žiakom našej základnej školy, ale i ostatným, ktorí si vybrali náš farský kostol – sviatosť kresťanskej dospelosti, sv.birmovania, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, osv.p. Mons. JCLic. Peter Šimko, kanonik – kantor Kolegiálnej kapituly sv. Mikuláša v Trnave, assessor a riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave; a to všetko za spoluúčasti nášho Chrámového spevokolu a MSS Kátlovani. Dúfam, že sviatosť birmovania bude pre nich posilou v láske k Bohu ako aj k blížnemu! Poďakovanie patrí starostovi obce Pavlovi Johanesovi za poskytnutie priestorov zasadacej miestnosti obce a chutného pohostenia !

Aktualizácia príspevku 31.07.2022 upravil Michal Čapkovič