Uvítanie detí do života narodených v roku 2023

Obecný úrad Kátlovce zorganizoval 7. februára 2024 tradičné uvítanie detí do života, ktoré sa narodili v obci Kátlovce v roku 2024. Stretnutie sa konalo v priestoroch kancelárie starostu obce Kátlovce. Pozvanie prijalo päť mladých rodín s ratolesťami. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič. Rodičia sa podpísali do pamätnej knihy obce a prevzali si finančný príspevok od obce. Rodičov s deťmi pozdravil aj vsdp. prof. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach. Pri malom občerstvení pokračovali spoločné rozhovory o deťoch, o obci a pod. Do života našej obce boli uvítaní: Emma Přidalová, Ivana Drozdová, Sára Kurucová, Alica Bzdúchová, Denis Abelovič a Tereza Petríková. Všetkým deťom želáme pevné zdravie, nech sa im v našej obci darí !

Aktualizácia príspevku 17.02.2024 upravil Michal Čapkovič