Výročná členská schôdza MO Matice Slovenskej Kátlovce

Dňa 1. februára 2024 sa v zasadačke kultúrneho domu stretli členovia MO MS prof. dr. Štefana Vagoviča, aby zhodnotili svoju prácu za rok 2023.      

Ako už býva tradíciou vždy na úvod nášho stretnutia, vdp. Pavol Zemko nám vždy pripraví a oboznámi nás s výročiami našich významných osobností. Ani teraz tomu nebolo inak a priblížil nám osobnosť Víťazoslava Sasinka, rodáka zo Skalice, ktorého 110. výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname. Bol to  najplodnejší slovenský historik druhej polovici 19. storočia, publicista a katolícky kňaz.

Ďalej nasledovala správa o činnosti našej organizácie, ktorú predniesla predsedníčka MO MS p. Anna Lackovičová, správu o hospodárení p. Peter Krchnár a správnosť všetkých finančných operácii a členskú základňu potvrdila p. Mária Sorentínyová, ktorá je kontrolórka MO MS.

Na našej výročnej schôdzi sme medzi nami privítali  Mgr. Dalibora Minaroviča, starostu obce, ktorý pozdravil naše rokovanie a vyjadril obdiv a podporu MO MS.

Na záver VČS bol predložený a odsúhlasený Plán činnosti na rok 2024, medzi inými bolo aj získavanie nových členov, návšteva divadelného predstavenia Palárik a to jeho teátro a iné.

Na záver chcem poďakovať p. starostovi Mgr. Daliborovi Minarovičovi, ktorý pripravil občerstvenie a Kristínke Krchnárovej za výborný koláčik. Potom sa rozprúdila neformálna diskusia, chýbal nám náš najväčší zabávač p. Jozef Masarovič, ktorému zdravotné problémy nedovolili sa zúčastniť na našom stretnutí, takže aspoň na diaľku sme ho pozdravili a popriali skoré uzdravenie.

 

Anna  Lackovičová, predsedníčka MO MS prof. dr. Štefana Vagoviča

Aktualizácia príspevku 11.04.2024 upravil Michal Čapkovič