Valné zhromaždenie MAS Malokarpatské partnerstvo o. z.

Dňa 14.2.2023 sa v zasadačke MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. v Kátlovciach konalo prvé tohtoročné valné zhromaždenie združenia. Predmetom stretnutia bolo nielen zoznámenie sa s novými štatutárnymi zástupcami členských obcí, ale najmä voľba nového predsedu združenia Malokarpatské partnerstvo o.z. Predchádzajúceho dlhoročného predsedu združenia Pavla Johanesa po tejto voľbe nahradil starosta obce Dechtice, PhDr. Karol Zachar. Valné zhromaždenie taktiež prejednalo informácie a aktuality v procese MAS, konkrétne aktuálny stav čerpania a finančnej alokácie na realizáciu projektov na území MAS. Valné zhromaždenie sa dohodlo na ďalších krokoch v rámci fungovania MAS a stanovilo si ciele na úspešný rozvoj v roku 2023.

Aktualizácia príspevku 18.02.2023 upravil Michal Čapkovič