Veľkonočné tvorivé dielne Jednoty dôchodcov Slovenska v Kátlovciach

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Kátlovciach zorganizovala dňa 14. marca 2023 v sále kultúrneho domu Veľkonočné tvorivé dielne. Milej akcie sa zúčastnilo 21 členov našej dobrovoľnej organizácie, z toho 7 mužov a 14 žien. K podujatiu sa pridali aj žiaci 1. – 3. ročníka ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce v počte 16 detí pod vedením asistentky Eleny Hrachovej. Ženy pod dohľadom našej členky Helenky Kostolanskej, ktorá má dlhoročnú prax s maľovaním veľkonočných kraslíc, po názornej ukážke sa ihneď pustili do maľovania prázdnych vajíčok, ktoré si priniesli. Podľa prinesenej predlohy sa snažili o čo najkrajšie výtvory. Časť žien sa venovala pleteniu vencov z brezového prútia. Členka Etka Uváčková zaúčala staršie žiačky zo ZŠ do tajov háčkovania. Muži sa ujali pletenia veľkonočných korbáčov a previedli aj rôzne formy ich pletenia. Celkovo uplietli 15 šibákov, ktoré venovali deťom zo základnej školy. Celá akcia sa niesla vo veselom a priateľskom duchu, všetci boli spokojní a celkovo splnila naše očakávanie. Na záver sme všetky naše výrobky zoskupili a spoločne sa pri nich odfotili. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým prítomným za účasť, pohodu a priateľskú atmosféru. Taktiež chcem poďakovať obecnému úradu, za poskytnutie sály kultúrneho domu a fotografa, ktorý zdokumantoval našu prácu. Dúfam, že to nebolo naše posledné stretnutie a že budeme v začatom pokračovať ďalej. Mária Vágovičová, tajomníčka MO JDS Kátlovce

Aktualizácia príspevku 17.03.2023 upravil Michal Čapkovič