Výročná členská schôdza Telovýchovnej jednoty FC Kátlovce