Výročie zriadenia farnosti-3.deň

V nedeľu 13.októbra 2019 ráno o 8.00 hod som slávil sv. omšu votívnu O Duchu Svätom na 30.deň smrti nášho významného rodáka don Jozefa Kosmála, SDB – čestného dekana; a potom o 10.30 hod ju celebroval spolu so mnou vdp. pplk. Juraj Sitaš, vojenský duchovný z Trenčína spolu so spevokolom Te Deum z Dobrej Vody; na sv. omši boli aj naši Hradčovičania – starý aj nový starosta s manželkami. Obdržal som tam Cenu Obce Kátlovce – za čo úprimne ďakujem!

doc. dr. Pavol Zemko, assoc. prof. – kátlovský farár

Aktualizácia príspevku 24.05.2022 upravil Michal Čapkovič