Vzdanie úcty sv. Floriánovi

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov dňa 4. mája 2022, celebroval doc. dr. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach, slávnostnú sv. omšu za živých i zosnulých členov DHZ Kátlovce. V homílii vyzdvihol obetavý príklad všetkých hasičov pri hasení požiarov. Omši predchádzala úcta sv. Floriánovi položením venca starostom obce Pavlom Johanesom s členmi DHZ Kátlovce.

Aktualizácia príspevku 01.08.2022 upravil Michal Čapkovič