Deň Matiek

Obec Kátlovce v spolupráci so ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce a MSS Kátlovani po dvojročnej pauze spôsobenej koronavírusom pripravili v druhú májovú nedeľu 8. mája 2022 našim mamičkám pestrý program. Každá mamička pri vstupe dostala krehkú pozornosť – kvet od obce Kátlovce. V úvode slávnosti sa prítomným mamičkám a babičkám prihovoril starosta obce Pavol Johanes. Potom žiaci materskej školy pozdravili prítomné mamy milým pásmom, za čo sa im mamičky poďakovali veľkým potleskom. Nechýbali ani básničky a pesničky. Pásmom ľudových i moderných tancov a hovoreným slovom sa predstavili žiaci základnej školy. Na záver deti obdarovali svoje mamičky darčekmi vlastnej výroby. Ľudové piesne o láske našich matiek v podaní Mužskej speváckej skupiny Kátlovani pod vedením vedúceho skupiny Jozefa Krchnára dali záverečnú bodku za vydareným podujatím. Poďakovanie patrí vedeniu ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce, pani učiteľkám za prípravu krásneho kultúrneho programu detí a MSS Kátlovani.

Aktualizácia príspevku 01.08.2022 upravil Michal Čapkovič