Vydanie kolaudačného rozhodnutia č. 286/2022 „Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“