Autor: Michal Čapkovič

Skúška sirén

V piatok 9.12.2022 o 12:00 hod. bude vykonaná plánovaná hlasitá skúška sirén 2-minútovým stálym tónom

(Tento príspevok bude odstránený 10.12.2022 05:44)

Privítanie Adventu 2022 a Mikuláša

Zaplnená sála kultúrneho domu v Kátlovciach najmä rodičmi s deťmi v nedeľu 4.12.2022 umocňovala rozprávková atmosféra vianočného príbehu o Maruške, zlej macoche a dvanástich mesiačikoch, ktorý si pripravili deti MŠ. V úvode sa všetkým prihovorila zástupkyňa ZŠ pre MŠ Bc. Andrea Rothová. Deti za réžie svojich učiteliek podali skvelý herecký výkon, za čo ich publikum  odmenilo potleskom. Po kultúrnom programe detí nasledoval vianočný bazár s nádhernými vianočnými ručnými prácami detí, ktorých predaj zabezpečovali rodičia z RZ pri MŠ Kátlovce. Potom rodičia s netrpezlivými deťmi privítali Mikuláša s anjelom a čertami na parkovisku pred obecným úradom, kde Mikulášovi recitovali modlitbičky a spievali pesničky. Mikuláš s anjelom a čertami všetky deti odmenili sladkými balíčkami, ktoré zakúpila obec Kátlovce. Na záver Mikuláš spolu s deťmi rozsvietil vianočný stromček. Všetky deti zhíkli, keď Mikuláš zázračnou palicou rozsvietil vianočný stromček. Aj tu ešte rozdával Mikuláš balíčky dobrým deťom. „Nasucho“ neobišli ani dospelí, ktorým proti zime starosta obce Mgr. Dalibor Minarovič s manželkou podávali teplý čaj a varené víno. Touto cestou obec ďakuje za spoluprácu a prípravu detí na toto podujatie MŠ Kátlovce a rodičom detí.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jozef fekoňa

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Jozef Fekoňa

Bytom Kátlovce

Písomnosť : Exek. úrad Hlohovec, č. OA456903585SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 18.11.2022

Zvesené:   06.12.2022

image_print
SlovakEnglish
Skip to content