Oznámenie o uložení listovej zásielky – Orihel Jaroslav

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Jaroslav Orihel

Bytom Kátlovce

Písomnosť podacie č. : OA570351033SK, Soc. poisťovňa

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 28.07.2023

Zvesené:   15.08.2023

image_print