Oznámenie o uložení listovej zásielky – Stojka Juraj

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Juraj Stojka

Bytom Kátlovce

Písomnosť : HOT BULDING, č. RF802866069SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 01.02.2023

Zvesené:   16.02.2023

image_print