Oznámenie o uložení písomnosti – Patrik Anetta

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Partik Anetta

Bytom Kátlovce

Odosielateľ: Okresný súd

Písomnosť podacie č. : OA521945849SK

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 07.02.2024

Zvesené:

image_print