Vyrúbenú daň je potrebné do mesiaca uhradiť !

V dňoch 13. – 15. marca sa konal výber daní a poplatkov. Každý daňovník, ktorý chcel vykonať úhradu v hotovosti, mohol prísť v uvedené dni do vestibulu kultúrneho domu. Túto variantu využila približne polovica daňovníkov. Ostatným daňovníkom boli elektronicky, osobne, alebo poštou do schránok doručené Rozhodnutia na výrub dane. Doručené rozhodnutie po mesiaci od doručenia je splatné, teda vyrúbenú daň treba zaplatiť ! Preto vyzývame daňovníkov, ktorí si doposiaľ nesplnili svoju daňovú povinnosť, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Inak im bude obec nútená pristúpiť k vyrúbeniu úroku z omeškania.

Aktualizácia príspevku 11.04.2024 upravil Michal Čapkovič

image_print