Harmonogram odvozu komunálneho odpadu a triedeného zberu v r. 2024