Zmena odvoz odpadu a odvoz 15.2. preložený na sobotu 17.2. od 6:00 hod

Spoločnosť FCC Trnava, a.s. oznamuje, že z technických príčin termín dnešného zvozu komunálneho odpadu presúva na sobotu 17.2.2024. Žiada občanov, aby mali nádoby s odpadom pripravené od 6.00 hod. Ďalej sa spoločnosť FCC ospravedlňuje, že z technických príčin je nútená urobiť zmeny v harmonograme zvozu KO. Pôvodný termín zvozu v harmonograme – štvrtky, nepárny týždeň bude nahradený novým termínom v harmonograme – pondelky, nepárny týždeň. Zmena je platná od marca 2024, t. j. prvý zvoz podľa nového harmonogramu bude v pondelok 11.3.2024. Nový harmonogram vývozu KO nájdete na internetovej stránke obce Kátlovce, alebo na vývesnej tabuli pred OcÚ.

 

  Zmena harmonogramu vývozu odpadu v obci Kátlovce v roku 2024 (42,4 KB, 196 stiahnutí)
image_print