Prísny zákaz vývozu akéhokoľvek odpadu na hnojiská PD Kátlovce !

V minulosti mali občania našej obce možnosť vývozu čistej buriny, či pokosenej trávy na hnojiská PD Kátlovce. No niektorí nezodpovední občania túto ústretovosť PD hrubo zneužívali a pod rúškom trávy tam vozili „všeličo“ – stavebný odpad, kamene, železo, plasty, ba aj sklo. Týmto konaním spôsobili vážne poruchy rozmetadiel, na ktorých opravy PD Kátlovce muselo vynaložiť nemalé finančné prostriedky.

Z toho dôvodu vedenie PD Kátlovce opätovne dáva na vedomie občanom, že JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ VYVÁŽAŤ AKÝKOĽVEK ODPAD na hnojiská PD Kátlovce !!!

Biologicky rozložiteľný odpad (burina, tráva, lístie a pod.) je potrebné kompostovať vo svojich záhradách !

Obec Kátlovce tiež podala pomocnú ruku a na zbernom dvore vyčlenila jeden kontajner s nápisom „Burina“, do ktorého občania môžu v čase prevádzky zberného dvora vyviezť vyššie uvedený bioodpad bez rôznych prímesí. Na zberný dvor tiež môžu priviezť konáre a iný drevnatý odpad (skrine, komody, police, drevené rámy z okien a obrazov) zbavené kovových, plastových, sklenených, či zrkadlových častí a doplnkov !

image_print