Revízie elektrických zariadení

Spoločnosť Západoslovenské elektrické revízie Bratislava oznamuje, že v termíne 16. – 23.2. budú jej pracovníci v našej obci ponúkať služby preventívnych kontrol bezpečnosti elektrických zariadení v rodinných domoch, firmách a u podnikateľov. Všetky elektrické zariadenia by mali byť v pravidelných intervaloch kontrolované, aby sa zistilo, či je ich prevádzka bezpečná a nehrozí priame nebezpečie ich používaním. Zodpovednosť za dodržiavanie pravidelnosti kontrol a revízií nesie prevádzkovateľ daného elektrického zariadenia, a záleží na občanoch, aby zvážili vstup do svojich objektov povereným pracovníkom pre objasnenie danej kontroly a jej prínosu.

image_print