Veterinárne opatrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava z dôvodu výskytu vtáčej chrípky

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava z dôvodu výskytu vtačej chrípky v katastri obce Špačince vydáva veterinárne opatrenie. V pásme dohľadu do ktorého spadá územie našej obce Kátlovce sú občania povinný nahlásiť chovy hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí na obecný úrad čo najskôr, tel.č. 033 5576271. Ďalej Veterinárna správa Trnava nariaďuje všetkým chovateľom hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí:

Umiestniť tieto mimo dosah voľne žijúceho vtáctva.

– Zabezpečiť zvýšenú hygienu pri styku z domácim a voľne žijúcim vtáctvom.

– Minimalizovať styk z hydinou a voľne žijúcim vtáctvom.

– Zakazuje sa manipulácia a premiestňovanie živého alebo uhynutého vtáctva a hydiny.

– Ďalej sa zakazuje premiestňovanie a vynášanie z pásma dohľadu produktov ako mäso, vajcia, podstielka a ostatné živočíšne produkty.

– V prípade akejkoľvek zmeny chovania, úhynu hydiny alebo voľne žijúceho vtáctva je potrebné okamžite kontaktovať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

 

image_print