Zákaz znečisťovania ovzdušia

Žiadame občanov, ktorí na vykurovanie svojich domácností používajú pevné palivo, aby dôsledne dodržiavali zákon o ochrane ovzdušia a na vykurovanie využívali len vhodné palivo a neznečisťovali ovzdušie spaľovaním nevhodných materiálov a odpadu. Za pochopenie ďakujeme !

image_print