ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce hľadá upratovačku v MŠ

Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu, Kátlovce 195, 919 55 Kátlovce

Pracovná ponuka: Upratovačka v materskej škole

  • Úväzok: 100,00 %
  • Dátum nástupu: 01. 09. 2024
  • Miesto výkonu práce: Elokované pracovisko, Kátlovce 180, ako súčasť ZŠ s MŠ P. U. Olivu, Kátlovce
  • Doba určitá na jeden rok s prípadným predlžením zmluvy

Požiadavky:

  • Vzdelanie: základné, SOU, SOU s maturitou, ÚSO
  • Požadované doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Všetky požadované doklady zašlite poštou, e-mailom na e-mailovú adresu: zskatlovce@gmail.com, alebo osobne na riaditeľstvo školy v termíne do 14. 06. 2024.

Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe: PT 1 tarifný stupeň 14: 833,50 €.

Kontakt: zskatlovce@gmail.com, tel: 033/5576 129

  ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce hľadá upratovačku v MŠ (155,9 KB, 64 stiahnutí)
image_print