Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí územného konania “IBV Kátlovce – 7 RD, technická infraštruktúra”