Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023) v rámci žiadosti o povolenie na predčasné užívanie stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ

MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“  – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 2739-2023

Aktualizovaná písomnosť – list č. 8285/2023.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2739-2023/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/ebaf8857-04a4-45d9-901d-c6b7f4d7fe61

 

image_print