Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023) …

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023) v rámci žiadosti o povolenie na predčasné užívanie stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“  – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – oznámenie o začatí správneho konania:

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2739-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/a624521f-616d-4da5-8f0d-9078faa19fe6

image_print