Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (ÚJD SR 3345-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (ÚJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní ÚJD SR 3345-2023

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3345-2023/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/8b1c0e9e-74ac-4eed-9ade-b76a8cc71224

image_print