Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (ÚJD SR 3345-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (ÚJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022, 3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z vyraďovania JE A1“ – návrh rozhodnutia v správnom konaní ÚJD SR 3345-2023.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

 

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3345-2023/

 

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/b62da002-05be-42f1-8061-16a378a5ec2c

 

image_print