Výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho družstva Kátlovce

Táto udalosť sa skončila