Oznámenie o doručení písomnosti – Juraj Stojka

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občan: Juraj Stojka

Bytom Kátlovce

Odosielateľ: Okresný súd Trnava

Písomnosť podacie č. : OA508170018SK

Písomnosť je uložená na: Obecný úrad Kátlovce

 

Vyvesené: 28.02.2024

Zvesené:

image_print