Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 813-2024 (pôvodne UJD SR 1471-2023)

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní UJD SR 813-2024 (pôvodne UJD SR 1471-2023) – žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia pre projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Bohunice – Návrh rozhodnutia a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-813-2024/,

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/3b8b2509-7f00-4f6e-8417-2d2978c9e191

image_print