Oznámenie o uložení listovej zásielky – Dagmar Jankura

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že

 

Občanka: Dagmar Jankura

Bytom Kátlovce

Písomnosť podacie č. : RF770880416SK, TELEKOM

Písomnosť je uložená na: Pošta Dechtice

 

Vyvesené: 17.03.2023

Zvesené:   01.04.2023

image_print