Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1598-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO“

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1598-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO“ oznámenie o začatí SpK

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1598-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/3acc0593-76e7-4f3a-aedf-00fe7e56aa0c

image_print