Verejná vyhláška – žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia – projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Bohunice – oznámenie o začatí SpK

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1471-2023) v rámci žiadosti o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia – projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Bohunice – oznámenie o začatí SpK

Verejná vyhláška – plné znenie:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1471-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/416d246d-c5c4-498c-81fc-18724c01f4ca

image_print