Verejná vyhláška vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“

Verejná vyhláška vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 1241-2023) v rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP, prekládky inžinierskych sietí – 2.etapa, SO 840M/A – Kompresorová stanica“ – prerušenie správneho konania

Verejná vyhláška – znenie:

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/1d078575-a90b-4e50-b031-2c1cea26a373

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-1241-2023/

image_print